כללי

השקעות כספי הפנסיה

Japto8djzf

שתפו למשפחה וחברים
שגם הם יוכלו להנות מקריאת הכתבה

השקעות כספי הפנסיה

 

אפשריות השקעה מגוונות בקרנות פנסיה

מרבית הציבור בישראל חוסך בתוכניות פנסיוניות כספים כדי לייצר חיסכון אשר ישמש אותו להתנהל כלכלית לאחר
שיפרוש מעבודה, ייצא לפנסיה.

מדינת ישראל לאורך שנים הקטינה את מעורבותה בניהול הפנסיה של הציבור והעבירה להם את
השליטה על הפנסיה שלהם.

הקטנת התערבות הממשלה מצד אחד הצריכה מן הצד השני את הגדלת דרגות החופש של מנהלי ההשקעות
של קופות הגמל וקרנות הפנסיה.

 

החל באמצע שנות ה- 90 הוצעו לציבור החוסכים, במסגרת קופות גמל, מסלולי השקעה, אשר משקפים רמות סיכון שונות.

סך כול הכספים שצובר אדם עד פרישתו מעבודה משפיע על ההכנסה הצפויה לו בתקופת הפנסיה, ומשפיע
על רמת החיים בה יוכל לחיות לאחר הפרישה מעבודה.

משום שרוב הכסף הפנסיוני של הציבור מושקע בשוק ההון, הרי הרווחים הנובעים מניהול הכספים
הפנסיונים משפיעים על סך הכול החיסכון הפנסיוני של כל אחת ואחד מאיתנו ועל האפשרויות
הכלכליות שיהיו לנו עם היציאה לפנסיה.

לכן, מתחדדת החשיבות של ניהול הכספים הפנסיונים של הציבור ובחירותיו של כל חוסך בכל הנוגע
להשקעות הכספים שהוא מפקיד וחוסך בתוכניות פנסיוניות.

 

כל אדם אשר חוסך כספים בקופת גמל, קרן פנסיה ואפילו קרן השתלמות יכול להתאים לעצמו את
רמת החיסכון, את מסלול ההשקעות בו ינוהלו כספיו, רמת סיכון התואמת לאופק החיסכון
שלו וטעמיו האישיים.

אפשרויות ההשקעה העומדות בפני ציבור החוסכים בישראל בתוכניות פנסיוניות מגוון מאוד:

 

מסלול השקעות כללי

במסגרתו מנוהלים הכספים על פי החלטת הנהלת החברה המנהלת את התוכנית הפנסיונית, בהתאם
להתפתחויות בשוק ההון.

עד שנת 2016 מרבית כספי הציבור נוהלו במסלולים כללים, אבל אז נאסר על ידי רשות שוק
ההון לצרף חוסכים חדשים למסלול כללי בקופת גמל ובקרן פנסיה וזה כדי שלכל חוסך יותאם
מסלול השקעות, לכל חוסך תותאם רמת סיכון התואמת לו.

 

מסלולי השקעות תלוי גיל

החל משנת 2016, נדרשו כל החברות המנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל, על ידי רשות שוק ההון
במשרד האוצר, להציע לציבור החוסכים מסלולי השקעה תלוי גיל.

מאז כל החברות מציעות לציבור החוסכים מסלולי השקעה תלוי גיל, אשר מהווים מסלולי ברירת
מחדל למצטרפים חדשים לקופות גמל וקרנות פנסיה שבניהולם.

כל קופת גמל וקרן פנסיה מציעה, לכל הפחות, מסלול השקעות לבני 50 ומטה, מסלול השקעות
לבני 50-60 ומסלול השקעות לבני 60 ומעלה.

כל אדם אשר מצטרף לתוכנית פנסיונית ולא בוחר באופן אקטיבי מסלול השקעות מצורף, באופן
אוטומטי, למסלול השקעות התואם לגילו.

עם הגיע החוסך לגיל המתאים למסלול השקעות אחר מועברים כספיו ממסלול השקעות אחד לאחר. למשל,
הכספים של אדם אשר גילו נמוך מ – 50 ינוהלו במסלול לבני 50 ומטה ועם הגיעו לגיל 50
יועברו כספיו, באופן אוטומטי, למסלול לבני 50-60.

 

מסלולי השקעה מתמחים

אלו מסלולי השקעה אשר כל אחד מהם מוגדר במסגרת תקנון קופת הגמל / קרן הפנסיה ומשקף
מדיניות השקעות ספציפית. רמת סיכון מסוימת מאוד.

במסגרת מסלול השקעות מתמחה מוגדרת התחייבות של החברה המנהלת את התוכנית הפנסיונית לנהל את
מרבית הכספים הנצברים במסלול באפיק השקעות מסוים.

כך למשל מסלול אגרות חוב מוגדר כזה שלפחות 75% מן הכספים שנצברים במסלול מושקעים, בכל
עת, באגרות חוב או למשל מסלול מניות מוגדר כזה שלפחות 75% מן הכספים במסלול
מושקעים, בכל עת, במניות.

 

קופת גמל בניהול אישי

במסגרת קופות גמל מוצעות לציבור החוסכים מסלולי השקעה בניהול אישי, כאלה המאפשרים לחוסך
לנהל בעצמו את הכספים שצבר בחשבונו בקופת הגמל כלומר לקנות ולמכור ניירות ערך
בעצמו, על פי שיקול דעתו, בכפוף להוראות הדין.

יכול החוסך לבחור מנהל תיקי השקעות ולאפשר לו לנהל את הכספים שצבר בקופת הגמל על פי
הנחיות שהוא נותן למנהל התיקים.

במסגרת קופת גמל בניהול אישי נהנה החוסך משקיפות מקסימלית של תיק ההשקעות כי בכל רגע נתון
הוא יודע באילו ני"ע מושקעים הכספים שלו.

מגוון אפשרויות ההשקעה העומדות בפני החוסכים בקופת גמל וקרנות פנסיה משקפות שלכל חוסך יש
את היכולת להחליט על רמת המעורבות שלו בניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלו.

 

ללקוח אדיש, כזה שלא מעורב, יש מסלולי השקעה תלוי גיל. כדי שכספים של חוסך צעיר אשר אופק החיסכון שלו ארוך והיקף הכספים שלו קטן לא ינוהלו באותה צורה, באותה רמת סיכון, כמו הכספים של חוסך מבוגר, העתיד לפרוש בקרוב לפנסיה, שהיקף הכספים שלו  בקופה גדול יותר.

לעומת זאת חוסך המעוניין להיות מעורב בניהול הכספים ואפילו לנהל בעצמו את השקעות הכספים בקופת גמל יש אפשרות לבחור לחסוך בקופת גמל בניהול אישי.

איציק אסטרייכר

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

תפריט נגישות אתר